پولیور کبریتی یقه هفتrt

268,000 تومان

جنس:کبریتی
دارای چهار سایز
آرنج وصله دار